• Hoofdstraat 63 Schijndel 1
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 2
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 3
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 4
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 5
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 6
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 7
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 8
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 9
 • Hoofdstraat 63 Schijndel 10

EIGENSCHAPPEN

LOCATIE
In het centrum van Schijndel bieden wij u deze op een zeer gunstige zichtlocatie gelegen commerciële ruimte aan. De Jumbo Supermarkt en Bakker Bart zijn directe buren waardoor er veel traffic is. Ook de aanwezige pin automaat van de ABN AMRO zorgt voor veel bezoekers.

De commerciële ruimte is bestemd voor detailhandel, kantoor, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

Met de auto en openbaar vervoer is de locatie zeer goed bereikbaar. Er is voldoende (gratis) parkeerruimte in de directe omgeving aanwezig.

De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd.

OBJECT
Begane grond, Totale oppervlakte circa 204 m² VVO

OPLEVERINGSNIVEAU
• sanitaire voorzieningen;
• pantry;
• meterkast inclusief aansluitingen;
• CV- en luchtbehandelings installatie

HUURGEGEVENS
Huurprijs: € 30.000 per jaar exclusief BTW.

Servicekosten
Huurder dient rechtstreeks met de Nutsbedrijven contracten af te sluiten.

Huurtermijn
Vijf jaren en telkens verlengingsperioden van vijf jaren.

Opzegtermijn
Twaalf maanden, voorafgaande aan de expiratiedatum, wederzijds opzegbaar.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Zekerheidstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur de hoogte van de verschuldigde btw.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het meest recente model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

 • Huurprijs € 30.000,- per jaar exclusief BTW.
 • Huurtermijn 5 jaar + telkens te verlengen met 5 jaar
 • Huurindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Opzegtermijn 12 maanden.
 • Bankgarantie Ter grootte van 3 maanden huur inclusief de hoogte van de BTW.
 • Huurovereenkomst Op basis van het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ).
 • Aanvaarding In overleg
 • Vloeroppervlakte begane grond Circa 204 m² VVO commerciële ruimte
 • Servicekosten Huurder dient rechtstreeks met de Nutsbedrijven contacten af te sluiten