• Het Dorp 108 Heesch 1
 • Het Dorp 108 Heesch 2
 • Het Dorp 108 Heesch 3
 • Het Dorp 108 Heesch 4
 • Het Dorp 108 Heesch 5
 • Het Dorp 108 Heesch 6
 • Het Dorp 108 Heesch 7
 • Het Dorp 108 Heesch 8
 • Het Dorp 108 Heesch 9
 • Het Dorp 108 Heesch 10
 • Het Dorp 108 Heesch 11
 • Het Dorp 108 Heesch 12

EIGENSCHAPPEN

LOCATIE
Op loopafstand van het centrum van Heesch op een zeer goede zichtlocatie aan de doorgaande weg wordt u deze winkelruimte/kantoorruimte aangeboden. Per auto is de locatie zeer goed bereikbaar. Er is voldoende parkeerruimte in de directe omgeving.

OPPERVLAKTE
Begane grond: circa 180 m² + circa 60 m² magazijn/opslag.

OPLEVERINGSNIVEAU
• sanitaire voorzieningen;
• pantry;
• meterkast inclusief aansluitingen;
• in overleg nader te bepalen.

PARKEREN
Voldoende openbare parkeermogelijkheid in de directe omgeving.

HUURGEGEVENS
Huurprijs: € 18.000,- per jaar exclusief BTW.

Servicekosten
Huurder dient rechtstreeks bij de Nutsbedrijven contacten af te sluiten.

Huurtermijn
Vijf jaren en telkens verlengingsperioden van vijf jaren.

Opzegtermijn
Twaalf maanden, voorafgaande aan de expiratiedatum, wederzijds opzegbaar.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Zekerheidstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief de hoogte van de verschuldigde btw.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

 • Huurprijs € 18.000,- per jaar exclusief BTW.
 • Huurtermijn 5 jaar + telkens te verlengen met 5 jaar
 • Huurindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Opzegtermijn 12 maanden.
 • Bankgarantie Ter grootte van 3 maanden huur inclusief de hoogte van de BTW.
 • Huurovereenkomst Op basis van het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ).
 • Aanvaarding In overleg
 • Vloeroppervlakte begane grond Circa 180 m² commerciële ruimte + circa 60 m² opslag/magazijn
 • Servicekosten Huurder dient rechtstreeks met de Nutsbedrijven contacten af te sluiten