• Metterwoon Vastgoed BV_V1
 • Burgwal8-10Oss-03
 • Metterwoon Vastgoed BV_v2
 • Burgwal8-10Oss-01
 • Burgwal8-10Oss-02
 • Burgwal28Oss-01
 • Burgwal28Oss-03
 • Burgwal28Oss-02
 • Burgwal8-10Oss-04
 • Burgwal8-10Oss-05
 • Metterwoon Vastgoed BV_01
 • Metterwoon Vastgoed BV_02
 • Metterwoon Vastgoed BV_Basement
 • Metterwoon Vastgoed BV_Ground floor_01
 • Metterwoon Vastgoed BV_Ground floor_02

EIGENSCHAPPEN

LOCATIE
De winkelruimte is gelegen direct aan het kernwinkelgebied van Oss. Per auto is de locatie zeer goed bereikbaar met parkeerplaatsen recht voor de winkel. De directe omgeving kenmerkt zich door haar diversiteit aan speciaal zaken en landelijke ketens.

OBJECT
Begane grond: totale oppervlakte circa 950 m²
Kelder, opbergruimte: totale oppervlakte circa 850 m²

In delen te huur vanaf ca 70 m²

OPLEVERINGSNIVEAU
• sanitaire voorzieningen;
• pantry;
• meterkast inclusief aansluitingen.

PARKEREN
Voldoende openbare parkeermogelijkheid in de directe omgeving.

HUURGEGEVENS
Huurprijs: Op aanvraag.

Servicekosten
Verrekenbaar voorschot (stookkosten, onderhoud cv, glasverzekering, schoonmaak en elektraverbruik vd luifel): op aanvraag, te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurtermijn
Vijf jaren en telkens verlengingsperioden van vijf jaren.

Opzegtermijn
Twaalf maanden, voorafgaande aan de expiratiedatum, wederzijds opzegbaar.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Zekerheidstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief de hoogte van de btw.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2012, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

 • Huurprijs op aanvraag
 • Servicekosten op aanvraag
 • Huurtermijn 5 jaar met een verlengingstermijn van telkens 5 jaren.
 • Huurindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Opzegtermijn 12 maanden.
 • Bankgarantie Ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW.
 • Huurovereenkomst Op basis van het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ).
 • Aanvaarding In overleg
 • Vloeroppervlakte Begane grond: totale oppervlakte circa 950 m² Kelder, opbergruimte: totale oppervlakte circa 850 m² In delen te huur vanaf ca 70 m²